Με την ισχύουσα νομοθεσία του Ελληνικού κράτους η οποία εναρμονίζεται πλήρως με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έκδοση άδειας λειτουργίας των περισσότερων επιχειρήσεων απαιτείται Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι μηχανολόγοι μας είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και την έκδοση του πιστοποιητικού για οποιαδήποτε επιχείρηση.
Ταυτόχρονα μπορούμε να σας προμηθεύσουμε τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας (π.χ. πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές κλπ) τα οποία απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ολοκληρώνοντας το κομμάτι της πυροπροστασίας αναλαμβάνουμε με εξειδικευμένα συνεργεία οποιαδήποτε εγκατάσταση πυρόσβεσης είτε τοπικής εφαρμογής (π.χ. σε κουζίνες εστιατορίων) είτε συστημάτων  πυρόσβεσης μόνιμου υδροδοτικού δικτύου (π.χ. πυροσβεστικό συγκρότημα).
Για οποιαδήποτε απορία σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε στη διάθεση σας.