Μετρήσεις ηλεκτρολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ατμού και θέρμανσης, έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρων, διαρροών και ήχου. Όλα τα ανωτέρω πραγματοποιούνται με εξειδικευμένα και πιστοποιημένα όργανα.

Οι γνώσεις και η εμπειρία, μας έχουν διδάξει ότι σε όλο το ηλεκτρομηχανολογικό φάσμα το επιθυμητό αποτέλεσμα προκύπτει από την σωστή και άριστη λειτουργία του κάθε συστήματος. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένα και ακριβά όργανα, κατάλληλες τεχνικές μετρήσεων και καταρτισμένο τεχνικό. Η επιχείρηση μας διαθέτει όλα τα παραπάνω και είναι σε θέση με εξειδικευμένα και διακριβωμένα όργανα, να ελέγξει την ηλεκτρολογική και την υδραυλική σας εγκατάσταση, τον καυστήρα-λέβητα που διαθέτετε, τις εγκαταστάσεις ατμού και θέρμανσης και την σωστή λειτουργία των μανομέτρων σας. Επίσης με τη χρήση θερμοκαμερών και υπερύθρων μπορούμε να ανακαλύψουμε τυχόν διαρροές σε οποιαδήποτε εγκατάσταση σας. Τέλος με τη χρήση διακριβωμένων και ευαίσθητων οργάνων μέτρησης έντασης ήχου, είμαστε σε θέση να σας συντάξουμε τεχνική έκθεση ήχου για την επιχείρηση σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας απαντήσουμε σε όποια απορία σας έχει δημιουργηθεί.