Με την ισχύουσα νομοθεσία για να προχωρήσετε σε αλλαγή ονόματος του μετρητή της ΔΕΗ, για επανασύνδεση του μετρητή και για οποιαδήποτε ηλεκτρολογικής φύσεως εργασία πραγματοποιείτε θα πρέπει να προσκομίσετε στο πρακτορείο της ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σας υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος ισχύος της υπεύθυνης δήλωσης είναι συγκεκριμένος για κάθε εγκατάσταση βάση της σχετικής νομοθεσίας και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να εκδώσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση πριν τη λήξη ισχύος. Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από έκθεση παράδοσης, πρωτόκολλο ελέγχου καθώς επίσης και μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης και των πινάκων. Η επιχείρηση μας διαθέτει εξειδικευμένα και διακριβωμένα όργανα μετρήσεων της ΕΛΕΜΚΟ και είναι σε θέση να σας διεκπεραιώσει τα έντυπα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε ερώτημα σας.