Οποιαδήποτε μετατροπή γίνει σε κάποιο όχημα, θα πρέπει να συνοδεύεται από μια διαδικασία η οποία ακολουθείται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Επίσης για τα μηχανήματα έργου, απαιτείται η έγκριση τύπου για την ταξινόμηση και της έκδοση της άδειας κυκλοφορίας τους. Η επιχείρηση μας διαθέτει άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους μηχανικούς εγγεγραμμένους στα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης σας σε οποιοδήποτε όχημα. Είμαστε στη διάθεση σας να σας ενημερώσουμε και να καλύψουμε οποιοδήποτε ερώτημα σας.