Η ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία εναρμονιζόμενη με την σχετική Ευρωπαϊκή, απαιτεί από όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, να διαθέτουν τεχνικό ασφαλείας. Ο τεχνικός ασφαλείας, θα πρέπει να υποδεικνύει και συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη τηρώντας το βιβλίο του για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Εμείς όντας μηχανικοί εξοικειωμένοι απόλυτα σε διάφορες κατασκευές και εγκαταστάσεις μέσα σε επιχειρήσεις, σας παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας με γνώμονα την πρόληψη οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος και οποιουδήποτε κινδύνου ο οποίος μπορεί να υπάρχει.
Επίσης η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, την οποία είμαστε σε θέση να συντάξουμε επαρκώς και τεκμηριωμένα.
Για οποιαδήποτε απορία σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε στη διάθεση σας.