Υπόχρεες για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου με το Ν.4342/2015 (Παρ. 10, Άρθρο 10), είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ (δηλαδή όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας). Μεγάλες επιχειρήσεις νοούνται όλες όσες:

α) Απασχολούν από 250 εργαζόμενους και άνω, ή

β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση μας διαθέτει ενεργειακούς ελεγκτές Γ κατηγορίας με πτυχίο Eurem και με την εμπειρία να φέρουν εις πέρας τον ενεργειακό έλεγχο της εταιρείας σας. Αναλαμβάνουμε ενεργειακούς ελέγχους στην Αθήνα, στην Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι), σε νησιά (Ρόδο, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Κω κλπ) και με την βοήθεια των συνεργατών μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες.